Program szkolenia

27.09

  • Wyjazd z Łodzi – godz. 12:00.
  • Powitanie i zabawy integrujące.
  • Wprowadzenie do działalności studenckiej.

28.09

  • Przywództwo i praca w grupie.
  • Prezentacja i wystąpienia publiczne.
  • Jak sprzedać własny pomysł innym.
  • Jak utrzymać relacje z ciekawymi osobami.

29.09

  • Warsztaty z wdrażania i planowania projektu.
  • Przedsiębiorczość akademicka.
  • Powrót do Łodzi – godz. 17:00.

Prelegenci

Alicja Rasmus

Psycholog, trener, doradca zawodowy

Pracuje w Biurze Karier Politechniki Łódzkiej. Zajmuje się prowadzeniem szkoleń z komunikacji interpersonalnej i rozwoju biznesowego, prowadzi indywidualne doradztwo zawodowe dla studentów i absolwentów PŁ, przeprowadza testy psychologiczne i testy predyspozycji zawodowych, pomaga w określaniu celów zawodowych i planowaniu ścieżki kariery.

Michał Brywczyński

Business coach, trener

Absolwent szkoły coachingu biznesowego „Moderator” oraz podyplomowego studium umiejętności trenerskich w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej „Intra” – rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Specjalizuje się w się w szkoleniach i pracy indywidualnej z zakresu umiejętności handlowych ze specjalizacją w profesjonalnej obsłudze klienta, oraz zarządzania – w tym – budowania efektywnych zespołów, organizacji czasu, motywowania, trudnych rozmów menedżerskich.

Kinga Mrówczyńska – Menedżer projektu

Katarzyna Herman – Menedżer projektu

Daniel Król – Konsultant, Doradca

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. to instytucja okołobiznesowa świadcząca swoim klientom usługi obejmujące m.in. konsulting finansowy, doradztwo prawne i biznesowe, wsparcie w zakresie eksportu/ importu, przygotowywanie dokumentów strategicznych dla biznesu oraz sektora publicznego. Od 2001 r. pełni funkcję Regionalnej Instytucji Finansującej. Odpowiada za obsługę i wdrażanie programów wspierających finansowanie inwestycji w nowe technologie, specjalistyczne usługi doradcze, podnoszenie kwalifikacji pracowników i rozwój eksportu. Od 2011 r. ŁARR S.A. współpracuje z Bankiem Gospodarstwa Krajowego , w roli pośrednika finansowego w ramach inicjatywy JEREMIE.