4. edycja Kuźni Liderów 2012

  • miejsce: Sulejów
  • terminy: 05-07 października
  • uczestników: 20

Trenerzy

  • Konrad Michalak – absolwent WPIA UŁ, Animator kultury, dziennikarz S.R ŻAK PŁ, członek kolektywu artystycznego Barzygnali, muzyk-wokalista, obecnie student WOSF PWSFTVIT oraz Wydziału Jazzu i Muzyki Rozrywkowej PWSZ Nysa, temat przeprowadzonych zajęć: Przedsiębiorczość po studencku – od pomysłu do realizacji
  • Barbara Konarzewska – była działaczka NZS RŁ, absolwentka kierunku Matematyka na Wydziale FTIMS, obecnie pracująca w Rektoracie PŁ jako referent ds. rozwoju uczelni, temat przeprowadzonych zajęć: Wymiany studenckie, w jaki sposób w nich uczestniczyć i je organizować?
  • Blanka Rudnicka– silnie związana z NZS RŁ, animator kultury, organizator Łódzkich Spotkań Kabaretowych, eventów kulturowych oraz projektów międzynarodowych w ramach programu Młodzież w Działaniu oraz współpracy miast partnerskich, temat przeprowadzonych zajęć: Działalność studencka – jak przeprowadzić przedsięwzięcie w organizacji studenckiej?

kuznia